Opbrengst van een collecte tellen?

Opbrengst van een collecte tellen?
’t Olde Staduus beschikt over een geldtelmachine die kosteloos beschikbaar wordt gesteld voor het tellen van een collecte.

Voorwaarde is dat de collecte bestemd is voor een algemeen erkend goed doel en er in Genemuiden en/of aan de Kamperzeedijk is gecollecteerd.

We verwachten dat de collectecoördinator de machine zelf ophaalt en onbeschadigd terugbrengt.

Informeer tijdig bij de beheerders of bodes van ’t Olde Staduus of de machine beschikbaar is.