Wijkpost van politie in ’t Olde Staduus

Politie en gemeente slaan handen ineen om dienstverlening wijkagent te verbeteren

De vorming van de nationale politie had tot gevolg dat veel politiebureaus de afgelopen jaren moesten sluiten. Ook het politiebureau in Hasselt aan het Tijlswegje ging dicht. Net als veel andere kleine (plattelands)gemeenten kreeg gemeente Zwartewaterland van de minister één steunpunt toegekend. Sinds 2016 is het steunpunt gesitueerd in het gemeentehuis Hasselt. In aanvulling hierop kunnen gemeenten extra steunpunten of wijkposten beschikbaar stellen aan de politie. Om de wijkagenten beter te faciliteren en de dienstverlening te verbeteren hebben de teamchef van het basisteam Noord en burgemeester Bilder van Zwartewaterland besloten in zowel Genemuiden als Zwartsluis een wijkpost in te richten. Hiervoor is gezocht naar bestaande (multifunctionele) gebouwen die centraal zijn gelegen in de kernen en een laagdrempelig karakter kennen. Voor Genemuiden is de keuze gevallen op ‘t Olde Staduus.

Wijkagenten werken zoveel mogelijk in hun eigen gebied. Ze gaan in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijk partners en handelen meldingen af. In het verlengde hiervan hebben de wijkagenten een vaste wijkdag toegekend gekregen. Vanaf juni maken ze tijdens hun wijkdag gebruik van de werkplek in de eerder genoemde wijkposten. Overleggen en gesprekken proberen zij zo veel mogelijk op hun wijkdag te plannen.

In gesprek met de wijkagent in uw eigen kern?
Heeft u geen afspraak, maar wilt u wel uw wijkagent spreken en ziet u een politieauto staan? Als de wijkagenten geen afspraken hebben, staan ze u graag te woord. Daarnaast bent u van harte welkom tijdens hun inloopspreekuur.
Jochem Schreurs, wijkagent Genemuiden, werkt op de dinsdagen vanuit de wijkpost in ‘t Olde Staduus aan het Havenplein. Vanaf 6 juni start hij met zijn wijkdagen. Jochem heeft iedere dinsdag van 18:00 – 20:00 uur inloopspreekuur.
Als er tijdens het inloopspreekuur meldingen komen waarbij de wijkagenten met spoed moeten optreden, dan gaat dat even voor. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Eventuele wijzigingen van wijkdagen of tijdstippen worden op zowel www.zwartewaterland.nl als de website van de politie bekend gemaakt.